01
02
03

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Sídlo: 92207 Pečeňady 66
IČO: 00351644
DIČ: 2020531062
Riaditeľ: Mgr. Martinkovičová Eva


Kontakty:

Telefón: 033/2433042
E-mail: opora@stonline.sk


Ďalšie prevádzky:

  • satelit Trebatice
  • byt pre mladých dospelých Piešťany
  • byt pre mladých dospelých Veľké Kostoľany

Kapacitné údaje

Schválená kapacita celková: 54


Vnútorná štruktúra:

  1. samostatná skupina: 31
  2. špecializovaná samostatná skupina ŤZP: 0
  3. špecializovaná sam. skupina duševné poruchy: 0
  4. samostatná skupina pre MD: 4
  5. sam. skupina pre maloleté matky s dieťaťom: 0
  6. profesionálni rodičia: 15