01
02
03

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Sídlo: 92207 Pečeňady 66
IČO: 00351644
DIČ: 2020531062
Riaditeľ: Mgr. Martinkovičová Eva


Kontakty:

Telefón:

riaditeľka: 033/2433042
sociálne pracovníčky: 033/2433041

E-mail: domov.opora@gmail.com


Ďalšie prevádzky:

 • rodinný dom Trebatice
 • rodinný dom Veselé
 • byt pre mladých dospelých Piešťany
 • byt pre mladých dospelých Veľké Kostoľany
 • priestory pre ambulantnú formu opatrení – Lomonosovova 6, Trnava

Kapacitné údaje

Schválená kapacita celková: 58


Vnútorná štruktúra:

 1. samostatne usporiadaná skupina: 36
 2. špecializovaná samostatne usporiadaná skupina ŤZP: 0
 3. špecializovaná sam. usporiadaná skupina duševné poruchy: 0
 4. samostatne usporiadaná skupina pre MD: 6
 5. samostatne usporiadaná skupina pre maloleté matky s dieťaťom: 0
 6. profesionálni náhradní rodičia: 16