Detský domov Pečeňady – Opora

Občianske združenie

„ Máme dve ruky, jednu, aby sme stisli dlaň tým, s ktorými kráčame a druhú, aby sme dvíhali tých, ktorí padajú.“

opora

Prosím, podporte naše úsilie v starostlivosti o zverené deti, darovaním 2% podielu z Vašich daní pre Centrum pre deti a rodiny Pečeňady.

ĎAKUJEME.

Detský domov Pečeňady – Opora
Občianske združenie
Pečeňady 66, 922 07
IČO: 42294991, DIČ: 2023918633
číslo b. ú.: IBAN SK25 0200 0000 0031 8962 2658
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 033/2433042