• Sídlom detského domova je starý kaštieľ, ktorý pochádza z 2. polovice 19. storočia. Kaštieľ a park sú národná kultúrna pamiatka.
 • V tejto budove sa nachádzajú 3 samostatné skupiny.
 • Zakúpením rodinného domu v Trebaticiach v roku 2003 sa vytvorila 4. samostatná skupina.
 • Organizačnou súčasťou detského domova sú 2 samostatné byty (3-izbový v Piešťanoch, 2-izbový vo Veľkých Kostoľanoch), ktoré slúžia pre potreby mladých dospelých.
 • Byt vo Veľkých Kostoľanoch sa dá v prípade potreby použiť aj ako priestor pre plnoleté matky s deťmi.
 • Starostlivosť o deti do 6 rokov sa realizuje v šiestich profesionálnych rodinách.
 • Súčasťou areálu detského domova je aj rozsiahly park, záhrada a ihrisko, ktoré poskytujú deťom priestor na voľnočasové a športové aktivity, ergoterapiu a chov domácich zvierat.

Ocenenia detského domova

 • Minister páce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter udelil pamätnú medailu pri príležitosti 65.výročia detského domova – za dlhoročnú úspešnú sociálnu prácu všetkých zamestnancov pri vzornej a zodpovednej starostlivosti o výchovu detí a mladých ľudí, 1.6.2015
 • Ocenenie riaditeľky detského domova ministrom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Petrom Magvašim – za dlhoročnú, obetavú a záslužnú prácu v oblasti sociálnych služieb, 2002
 • Ocenenie riaditeľky detského domova ministerkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Vierou Tomanovou – striebornou medailou , aktívnu  prácu v prospech detí z detských domovov, 2009
 • Ocenenie vychovávateľa detského domova Mgr. J.Poláša ministerkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Vierou Tomanovou – striebornou medailou , aktívnu  prácu v prospech detí z detských domovov, 2010
 • Ocenenie detského domova MPSVaR SR – Z detského domova do rodiny za rok 2009
 • Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja – riaditeľke detského domova Mgr. Eve Martinkovičovej za záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti  sociálnej pomoci, 2012
 • Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja – Kolektív pedagogických a odborných pracovníkov detského domova za záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti  sociálnej pomoci, 2012
 • Ocenenie F RaZ DeD SR – riaditeľke detského domova Mgr. Eve Martinkovičovej  za odborný prínos a prácu v prospech F RaZ DeD SR, 2013
 • Ocenenie ministrom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Jánom Richterom – vychovávateľke Mgr. Helene Krajčovičovej a psychologičke Mgr. Andree Hudekovej za významný prínos pri pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a pomoci deťom, za veľmi priaznivý výsledok v oblasti výchovnej práce s deťmi a špecifické programy podpory osamostatnenia sa mladých dospelých, 2014